2de kleuter / 3de kleuter KVM

do 12/09/2013
- geschreven door mozaiek

Op dinsdag 10 en donderdag 12 september kwamen heel wat ouders afgezakt naar de jaarlijkse info-avond bij de start van het schooljaar. De juffen en meesters zetten alvast hun beste beentje voor om de ouders in te wijden in het klasgebeuren van hun zoon of dochter. De lieve mensen van de ouderraad zorgden zoals steeds voor de gezellige sfeer en boden de aanwezigen achteraf een drankje aan.

di 10/09/2013
- geschreven door mozaiek

Traditiegetrouw nodigen wij bij de start van het schooljaar, alle ouders uit op een info-avond !

Op dinsdag 10 september worden alle ouders van de kleutertuin van de Karel van Manderstraat uitgenodigd in de klas van hun zoon of dochter.

Op donderdag 12 september worden alle ouders van kinderen die school lopen in de hoofdafdeling Pastorieweg, uitgenodigd in de klas van hun zoon of dochter.
 
De uitnodigingen voor beide info-avonden zijn alvast terug te vinden in onderstaande bijlage.
 

di 03/09/2013
- geschreven door mozaiek

’s morgens :  8.15 uur : de houten poort gaat open
* Kinderen van de lagere afdeling begeven zich naar de speelplaats
* Kleuters worden door hun ouders begeleid naar de kleutergang.
* 8.50 uur de houten schoolpoort en glazen deur gaan dicht, laatkomers bellen aan aan de glazen voordeur

’s avonds :
als alle kinderen in hun passende rij staan, opent poetsjuf Annemie de glazen deur, tegelijkertijd opent de leerkracht van de fietsrij, de houten poort.
* Kinderen die met de fiets huiswaarts keren of met de rij Moerkerksesteenweg, Polderstraat, verlaten de school via de houten poort.
* Ouders van een kleuter pikken hun kind op aan hun klas en dit via de glazen blauwe deur. Zij verlaten vervolgens de school via de houten deur
* Ouders van een leerling lager die normaalgezien hun kind oppikken aan de schoolpoort, betreden het schooldomein via de glazen blauwe deur en pikken hun kind op op de speelplaats. Vervolgens verlaten zij de school via de houten poort.
*Kinderen die een kwartier na schooltijd niet worden opgepikt, worden doorgestuurd naar de naschoolse opvang

 

Pagina's

Juf Ellen

Juf Ellen is de juf van de tweede/derde kleuterklas K2/3D in de wijkafdeling in de Karel van Manderstraat
 
Alle nieuwtjes van K2/3D zijn te volgen via de Seesaw-app.

 

Stuur een mailtje

Schoolkalender