Adresverandering

Ouders die in het loop van het schooljaar van adres, telefoon- of G.S.M.-nummer veranderen, gelieve dit zo spoedig mogelijk te signaleren aan het secretaiaat.