Afwezigheid

Bij ziekte stelt de school het op prijs ‘s morgens het secretariaat op de hoogte te brengen of het rechtstreeks aan de leerkracht te melden. Voor afwezigheid wegens ziekte van één, twee of drie dagen, kunnen ouders per schooljaar vier keer zelf een briefje schrijven. Vanaf de vijfde keer wordt voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd.
Voor kinderen van de lagere school die méér dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig zijn, is een doktersattest vereist.
De school geeft geen toelating om afwezig te zijn voor uitslapen op maandagmorgen, een uitstapje, vervroegd vertrekken op reis,...
Maar een kind kan ook op school ziek worden … Je kunt de school én vooral de kinderen een dienst bewijzen door adres en telefoonnummer door te geven waar we u of uw familie kunnen bereiken.