Gezondheid op school

 
Dagelijks kunnen de kinderen op school een drankje gebruiken.De kleuters drinken melk. Wie om gezondheidsredenen geen melk mag drinken kan fruitsap krijgen.De leerlingen van de lagere school kiezen tussen melk, choco-melk of fruitsap.Alle drankjes worden op school aangekocht.Kinderen die dorst hebben mogen steeds water drinken (uit de kraan), nadat ze hiervoor de toestemming hebben van hun leerkracht.De kinderen mogen een tussendoortje meebrengen. Dat kan een droge koek zijn, een stuk fruit of een boterhammetje. Ze gebruiken dit tijdens het vrij kwartiertje.Snoep, sinaasappelen, kauwgom en drankjes zijn verboden. De kleuteronderwijzeressen dringen erop aan dat de tussen-doortjes genaamtekend zijn.Het afval wordt trouw in de vuilnisbak gegooid.
Ouders die een lunchpakket meegeven naar school, adviseren wij steeds om een zoveel mogelijk gevarieerd aanbod in het lunchpakket te voorzien.Elke dag boterkoeken of fastfood-lunchpakketjes zijn niet bevordelijk voor een gezonde voeding. Met uitzondering van yoghurtdrankjes zijn frisdranken in een lunchpakket niet toegelaten.