Graag stellen wij het nieuwe Mozaïekteam aan u voor !

vr, 30/08/2013 - geschreven door mozaiek

Liggend :

Karel Suvée (2de leerjaar B)

Vooraan v.l.n.r. :

Lieve Demol (3de leerjaar A) – Jonas Tanghe (gymleerkracht lager) – Karel Van Parys (4de leerjaar B) – Lies Haerynck (algemeen zorgcoördinator) –
Joost Dendooven (directeur Basisschool Mozaïek en coördinerend directeur “Scholengemeenschap Vrije Scholen ‘t Rycke Velt") – Ann Goossens (boekhouding) – Johan Vancoillie (6de leerjaar A) – Martine Gheleyns (logistiek) – Annemie Lecomte (onderhoud Pastorieweg)

Midden v.l.n.r. :

Lavinia D’hulster (peuter/1ste kleuter A) – Ellen Verrecas (peuter/1ste kleuter B) – Hilde Vermeersch (3de leerjaar B) – Carine Priem (2de leerjaar A) –
Annemie Soete (gymleerkracht lager) – Lut Thybaut (1ste leerjaarB) - Fien Beke ( peuter /1ste kleuter B) –
Dries De Sutter (5de leerjaar B) – Ans Demey ( ambulante zorgleerkracht kleuter Karel van Manderstraat) – Sanny Teerlinck (4de leerjaar A) –
Nele Tilleman (5de leerjaar A) –
Martine Roels (stafmedewerker “Scholengemeenschap Vrije Scholen ‘t Rycke Velt)

Boven v.l.n.r. :

Luana de Moraes (logistiek/opvang Karel van Manderstraat) –
Marleen Mistiaen ( 2de/3de kleuter B) – Siska Callewaert (1ste leerjaar A) –
Lindsey Van Eenooghe (ambulante zorgleerkracht kleuter) –
Sabine Vergaerde (2de kleuter A) – Laetitia Verschaeve (3de kleuter A) –
Grace Dewaele ( 2de/3de kleuter Karel van Manderstraat) –
Linda Debel (peuter/1ste kleuter A) – Isabelle Dobbelaere (kinderverzorgster) –
An Verroens (gym-en zwemleerkracht kleuter) –
Riet Gailliaert (peuter/1ste kleuter Karel van Manderstraat)

Ontbrekend op de foto :

Stefaan Devoogt (preventive-adviseur) – Tom Goossens (gymleerkracht lager) –
Tamara Geschier (onderhoud Karel van Manderstraat)

Ga naar overzicht