Historiek

 

Hoe het allemaal begon

 

We schrijven 6 mei 1998, om te komen tot gemengd onderwijs in het centrum van Sint-Kruis, besloten twee schoolbesturen Mariawende en Onze-Lieve-Vrouwecollege om de twee basisscholen in het hart van Sint-Kruis samen te laten smelten tot 1 schoolbestuur, vzw Basisonderwijs Sint-Kruis-Centrum, en tot 1 basisschool. Basisschool Mozaïek was geboren. De school bestond uit 4 vestigingen : Pastorieweg 4 ,Moerkerkse Steenweg 241, en Karel van Manderstraat 115 te Sint-Kruis en Dries 4 te Assebroek. 

De administratieve hoofdzetel van Basisschool Mozaïek, kreeg z'n plaats in de Pastorieweg 4, te Sint-Kruis, de vroegere meisjesschool Mariawende. 

Mevrouw Christiane Vandewalle, voormalig directeur van de meisjesschool Mariawende, werd aangesteld als directeur. De heer Chris Vervaeck, voormalig directeur van de jongensschool Onze-Lieve-Vrouwecollege afdeling D, werd aangesteld als adjunct-directeur. 

Het opsplitsen van Basisschool Mozaïek in 4 vestigingen, leidde echter tot te veel versnippering. Op 1 september 2000 werd besloten een herstructurering door te voeren. Met de herstructering werden alle leerlingen van de lagere afdeling samengebracht in het gebouw van de hoofdafdeling gelegen in de Pastorieweg 4, te Sint-Kruis. Het gebouw van de jongensschool gelegen in de Moerkerkse Steenweg 241, te Sint-Kruis werd verkocht aan de bankinstelling KBC, de kleuterafdeling “Het Sparrenhof” gelegen in de Dries 4 te Assebroek werd teruggegeven aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege. 

Tot op vandaag de dag bestaat Basisschool Mozaïek uit 2 vestigingen: de administratieve hoofdvestiging in de Pastorieweg waar kleuter en lager onderwijs wordt ingericht en de wijkafdeling in de Karel van Manderstraat waar enkel kleuteronderwijs wordt ingericht. 

Op 1 september 2004 besloot adjunct-directeur Chris Vervaeck terug te keren naar het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Op 1 september 2006 ging directeur mevrouw Christiane Vandewalle met pensioen en werd opgevolgd door de heer Joost Dendooven. 

 

Sinds 2014 maakte Basisschool Mozaïek de overstap naar een nieuw schoolbestuur VZW Vrije Basisscholen Mariawende.

Door de schaalvergroting die in het netwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt doorgevoerd, werd de scholengemeenschap waartoe Basisschool Mozaïek behoorde,Scholengemeenschap Vrije Scholen ’t Rycke Velt, opgedoekt en maakt Basisschool Mozaïek vanaf 1 september 2020 deel uit van de Scholengemeenschap Basis Brugge.

Een innovatieve school op zoek naar kwaliteit

Om aan de maatschappelijke uitdagingen te voldoen, stuurt de school op regelmatige tijdstippen haar werking bij. Hierbij verfijnt de school vaak haar brede zorgwerking en zoekt steeds de beste weg om kinderen in hun leerproces te begeleiden en haar onderwijskwaliteit te verbeteren.

Welke werkpunten de school de komende jaren wil aanpakken, staat mooi beschreven in het doorlichtingsverslag dat werd opgemaakt naar aanleiding van de laatste doorlichting door de onderwijsinspectie in april 2019.

Het gedetailleerd verslag is alvast te raadplegen via website van de onderwijsinspectie :

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=110271