Historiek

 

Hoe het allemaal begon

We schrijven 6 mei 1998, om te komen tot gemengd onderwijs in het centrum van Sint-Kruis, besloten twee schoolbesturen Mariawende en Onze-Lieve-Vrouwecollege om de twee basisscholen in het hart van Sint-Kruis samen te laten smelten tot 1 schoolbestuur, vzw Basisonderwijs Sint-Kruis-Centrum, en tot 1 basisschool. Basisschool Mozaïek was geboren. De school bestond uit 4 vestigingen : Pastorieweg 4 ,Moerkerkse Steenweg 241, en Karel van Manderstraat 115 te Sint-Kruis en Dries 4 te Assebroek. 

 
De administratieve hoofdzetel van Basisschool Mozaïek, kreeg z'n plaats in de Pastorieweg 4, te Sint-Kruis, de vroegere meisjesschool Mariawende. 
Mevrouw Christiane Vandewalle, voormalig directeur van de meisjesschool Mariawende, werd aangesteld als directeur. De heer Chris Vervaeck, voormalig directeur van de jongensschool Onze-Lieve-Vrouwecollege afdeling D, werd aangesteld als adjunct-directeur. 
Het opsplitsen van Basisschool Mozaïek in 4 vestigingen, leidde echter tot te veel versnippering. Op 1 september 2000 werd besloten een herstructurering door te voeren. Met de herstructering werden alle leerlingen van de lagere afdeling samengebracht in het gebouw van de hoofdafdeling gelegen in de Pastorieweg 4, te Sint-Kruis. Het gebouw van de jongensschool gelegen in de Moerkerkse Steenweg 241, te Sint-Kruis werd verkocht aan de bankinstelling KBC, de kleuterafdeling “Het Sparrenhof” gelegen in de Dries 4 te Assebroek werd teruggegeven aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege. 
Tot op vandaag de dag bestaat Basisschool Mozaïek uit 2 vestigingen: de administratieve hoofdvestiging in de Pastorieweg waar kleuter en lager onderwijs wordt ingericht en de wijkafdeling in de Karel van Manderstraat waar enkel kleuteronderwijs wordt ingericht. 
Op 1 september 2004 besloot adjunct-directeur Chris Vervaeck terug te keren naar het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Op 1 september 2006 ging directeur mevrouw Christiane Vandewalle met pensioen en werd opgevolgd door de heer Joost Dendooven. 
 

Heroriëntering

Om Basisschool Mozaïek mee te laten evolueren met de maatschappelijke evoluties en verder uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle dynamische eigentijdse christelijke basisschool met een eigen identiteit in het hart van Sint-Kruis, besloot directeur Joost Dendooven in samenwerking met het schoolbestuur,een heroriëntering door te voeren. 

 
Onder de noemer “Basisschool Mozaïek …een school in beweging” werd naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de school, in 2008 een nieuwe schoolfilosofie ontwikkeld. Deze heroriëntering van de school kreeg dan ook een symbolisch gezicht. Hiervoor werd een nieuw logo-figuurtje ontwikkeld, het dynamisch figuurtje Mozadiemtje. Het figuurtje omvat 4 kleuren ... kleuren die symbool staan voor het talent dat in ieder van ons schuilt... en als je die kleuren gaat mengen ... als je al deze talenten van mensen gaat mengen... krijg je een mooi mozaïek... maar krijg je ook ...een school in beweging. 
Deze heroriëntering kreeg niet alleen concrete vorm in het ontwikkelen van het dynamisch figuurtje Mozadiemtje maar kreeg ook stilaan haar plaats in de dagelijkse schoolwerking. 
 

De warmterenovatie

Met het invoeren van een “warmterenovatie” werd de charme van een oud schoolgebouw, waarin Basisschool Mozaïek is gelegen en dat het wel en wee van de tijd heeft doorstaan, geaccentueerd. Door middel van een aantal goed doordachte ingrepen werd een kil oud schoolgebouw omgevormd tot een eigentijdse hip,trendy en warm kader. Een warm kader dat ouders en kinderen welkom doet voelen in een warme Mozaïekfamilie. Voorbeelden van doordachte ingrepen zijn : het ontwikkelen van de wandfries in de eetzaal, het herschilderen en hergebruiken van oud meubilair, de in Mozaïekkleuren geschilderde traphallen, de renovatie van de schoolingang en het toilettenblok, de heraanleg van de voortuin, de geleidelijke herinrichting van de speelplaats, … 

 
 

Het dynamotraject

Ook inhoudelijk ging het Mozaïekteam zich heroriënteren. Hiervoor stelden zij “het dynamotraject”op. Met het dynamotraject tekende Basisschool Mozaïek uit, hoe zij de komende jaren haar onderwijskwaliteit wil verbeteren en hoe zij met de aanbevelingen van de schooldoorlichting de komende jaren aan de slag zal gaan.