Inschrijvingen

1. Hoe verloopt een inschrijving ?

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.
Tijdens vastgelegde tijdstippen (zie rubriek 2) kan u uw kind inschrijven.
Als u uw kind inschrijft voor de periode van het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor de periode voor de periode van het lager onderwijs. Als u het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kun je inschrijven in een school. Bij inschrijving tekent u ook het inschrijvingsregister en ontvangt u een inschrijvingsbewijs.
Bij de inschrijving van uw kind, moet u als ouder volgende vragen beantwoorden :

 • vraag 1 : Ontvangt het gezin een schooltoelage ?
 • vraag 2 : Verblijft de leerling buiten gezinsverband ? (pleeggezin, instelling, ...)
 • vraag 3 : Behoort het gezin tot de trekkende bevolking ? (binnenschippers, kermisexploitanten, woonwagenbewoners ...)
 • vraag 4 : Heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs ?

 
Volgende documenten brengt u mee wanneer u uw kind komt inschrijven :

 • Voor de eerste van de drie bovenstaande vragen die u bij inschrijving moet beantwoorden, brengt de ouder een bewijs mee. Voor de vierde vraag volstaat een verklaring op eer.
 • De SIS-kaart van uw kind.
  De school neemt dan een kopie van deze kaart om de officiële identiteit van het kind te bevestigen.

2. Wanneer mag ik mijn kind inschrijven ?

De school schrijft de leerlingen per periode en in volgorde in.
Er zijn drie inschrijvingsperiodes :
periode 1 : inschrijvingsvoorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

 • tijdstip :
  • tussen de herfst -en de kerstvakantie
    
 • voor wie :
  • voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school
  • voor kinderen van personeelsleden van de school

periode 2 : Sociale mix
 

 • betekenis :
  • Scholen moeten van de overheid, zich inspannen om kinderen uit alle soorten gezinnen een plaats te geven. Hiervoor heeft de school vooraf voor elke doelgroep het aantal beschikbare plaatsen vastgelegd .

   Een eerste doelgroep zijn de leerlingen die voor 1 of meerdere van onderstaande indicatoren in aanmerking komen :

   * het gezin waarin de leerling woont, ontvangt een schooltoelage
   * de leerling verblijft buiten het gezinsverband  (pleeggezin, instelling, ...)
   * de leerling behoort tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermisexploitanten,
       woonwagenbewoners, ...)
   * de moeder van de leerling heeft geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs

   Een tweede doelgroep zijn de leerlingen die voor geen enkele van bovenstaande indicatoren in aanmerking komen.
    

 • tijdstip :
  • eerste drie schoolweken van maart
    
 • voor wie :
  • Zolang de capaciteit van elke doelgroep waartoe uw kind behoort, niet is overschreden, kan uw kind ingeschreven worden.

 
periode 3 : vrije inschrijvingen

 • tijdstip :
  • na de paasvakantie
    
 • voor wie :
  • Zolang de capaciteit van de school niet is overschreden, kan elke leerling, ongeacht tot welke doelgroep hij of zij behoort, worden ingeschreven.
  • Wanneer een school  zijn maximumcapaciteit heeft bereikt en vol is, krijgt u het formulier "Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving "mee of toegestuurd.

3. Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school ?

Kinderen die de leeftijd hebben bereikt van twee en een half jaar, mogen voor de eerste maal naar school op de daaropvolgende instapdatum. De instapdata voor het schooljaar 2016-2017 zijn :

 • 1 september 2016
 • 7 november 2016
 • 9 januari 2017
 • 1 februari 2017
 • 6 maart 2017
 • 18 april 2017
 • 30 mei 2017

 
 

4. Capaciteit

Elk schooljaar legt de school het maximum aantal leerlingen vast die school kunnen lopen in onze beide afdelingen.
 
Voor het schooljaar 2016-2017 heeft de school geen capaciteitsproblemen.
Maximum kunnen er het volgend aantal leerlingen school lopen :

 • Maximum toegelaten aantal kleuters in de kleutertuin Karel van Manderstraat :  75
 • Maximum toegelaten aantal kleuters in de kleuterafdeling Pastorieweg : 175
 • Maximum toegelaten aantal leerlingen in de lagere afdeling Pastorieweg :  325