Inschrijvingen

1. Hoe verloopt een inschrijving ?

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.
Tijdens vastgelegde tijdstippen (zie rubriek 2) kan u uw kind inschrijven.
Als u uw kind inschrijft voor de periode van het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor de periode voor de periode van het lager onderwijs. Als u het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kun je inschrijven in een school. Bij inschrijving tekent u ook het inschrijvingsregister en ontvangt u een inschrijvingsbewijs.

Bij de inschrijving van uw kind, moet u als ouder volgende vragen beantwoorden :

 • vraag 1 : Ontvangt het gezin een schooltoelage ?
 • vraag 2 : Verblijft de leerling buiten gezinsverband ? (pleeggezin, instelling, ...)
 • vraag 3 : Behoort het gezin tot de trekkende bevolking ? (binnenschippers, kermisexploitanten, woonwagenbewoners ...)
 • vraag 4 : Heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs ?

 

Volgende documenten brengt u mee wanneer u uw kind komt inschrijven :

 • Voor de eerste van de drie bovenstaande vragen die u bij inschrijving moet beantwoorden, brengt de ouder een bewijs mee. Voor de vierde vraag volstaat een verklaring op eer.
 • De SIS-kaart van uw kind.
  De school neemt dan een kopie van deze kaart om de officiële identiteit van het kind te bevestigen.

 

2. Wanneer mag ik mijn kind inschrijven ?

De school schrijft de leerlingen per periode en in volgorde in.
Er zijn drie inschrijvingsperiodes :

periode 1 : inschrijvingsvoorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

 • tijdstip :
  • tussen de herfst -en de kerstvakantie
    
 • voor wie :
  • voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school
  • voor kinderen van personeelsleden van de school

periode 2 : Sociale mix

 

 • betekenis :
  • Scholen moeten van de overheid, zich inspannen om kinderen uit alle soorten gezinnen een plaats te geven. Hiervoor heeft de school vooraf voor elke doelgroep het aantal beschikbare plaatsen vastgelegd .

   Een eerste doelgroep zijn de leerlingen die voor 1 of meerdere van onderstaande indicatoren in aanmerking komen :

   * het gezin waarin de leerling woont, ontvangt een schooltoelage
   * de leerling verblijft buiten het gezinsverband  (pleeggezin, instelling, ...)
   * de leerling behoort tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermisexploitanten,
       woonwagenbewoners, ...)
   * de moeder van de leerling heeft geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs

   Een tweede doelgroep zijn de leerlingen die voor geen enkele van bovenstaande indicatoren in aanmerking komen.
    

 • tijdstip :
  • eerste drie schoolweken van maart
    
 • voor wie :
  • Zolang de capaciteit van elke doelgroep waartoe uw kind behoort, niet is overschreden, kan uw kind ingeschreven worden.

 

periode 3 : vrije inschrijvingen

 • tijdstip :
  • na de paasvakantie
    
 • voor wie :
  • Zolang de capaciteit van de school niet is overschreden, kan elke leerling, ongeacht tot welke doelgroep hij of zij behoort, worden ingeschreven.
  • Wanneer een school  zijn maximumcapaciteit heeft bereikt en vol is, krijgt u het formulier "Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving "mee of toegestuurd.

 

3. Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school ?

Kinderen die de leeftijd hebben bereikt van twee en een half jaar, mogen voor de eerste maal naar school op de daaropvolgende instapdatum. De instapdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn :

1 september 2020

9 november 2020

4 januari 2021

1 februari 2021

15 februari 2021

19 april 2021

17 mei 2021

 

 

4. Capaciteit

Elk schooljaar legt de school het maximum aantal leerlingen vast die school kunnen lopen in onze beide afdelingen.
 

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de school geen capaciteitsproblemen.

Maximum kunnen er het volgend aantal leerlingen school lopen :

 • Maximum toegelaten aantal kleuters in de kleutertuin Karel van Manderstraat :  75
 • Maximum toegelaten aantal kleuters in de kleuterafdeling Pastorieweg : 175
 • Maximum toegelaten aantal leerlingen in de lagere afdeling Pastorieweg :  325