KOM IDEE

Welkom bij KOMIDEE

 

Wij kijken er naar uit jouw idee te mogen ontvangen

maar willen je aandacht vragen voor onderstaande afspraken 

 

Komidee wil aan ouders, leerkrachten, medewerkers van de school,  leerlingen en andere betrokkenen de mogelijkheid bieden om ideeën aan te leveren die de werking van de school kunnen verbeteren.  

 

De ideeën die via het formulier verstuurd worden, zullen binnen de 3 maanden gelezen worden door het Komidee-team dat bestaat uit een leerkracht, een lid van de ouderraad en een lid van de schoolraad.  Zij zullen beoordelen wat verder met het idee kan gebeuren. Zij engageren zich ook je hieromtrent verder op de hoogte te houden.

 

Komidee is GEEN klachtenformulier.  Als je klachten hebt die gelinkt zijn aan een individuele situatie, dan is het de bedoeling dat je de klachtenprocedure (zie schoolreglement op de website van de school) volgt en contact opneemt met een leerkracht of de directie.  

 

Als je een bijlage wil versturen om je idee kracht bij te zetten of verder te verduidelijken, kan U dit doen via het mailadres : komidee@basisschoolmozaiek.be 

Vergeet in dat geval niet om dit op het formulier aan te duiden. 

 

klik hier om verder te gaan naar het invulformulier