Lager 4A

wo 11/03/2020
- geschreven door mozaiek

Nieuwe corona-richtlijnen (update 11 maart 2020) :

 

Beste ouders,

 

Via nationale media konden jullie vernemen dat er nieuwe richtlijnen zijn inzake de corona-epidemie.

 

Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

 

Graag sommen we de algemene richtlijnen nog eens op :

 

Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

 

Voorlopig gaan zwemlessen en eendaagse uitstappen door. Activiteiten met bejaardentehuizen worden vermeden.

 

Voorlopig gaat de info-avond over online pesten van 26 maart door. Wij volgen de richtlijnen op de voet en brengen u tijdig op de hoogte mochten er veranderingen optreden en deze info-avond worden geannuleerd.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

 

• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

 

• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

Meer informatie? 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 

Extra info voor ouders :

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

Met vriendelijke groet,

 

Joost Dendooven

directeur

 

zo 08/03/2020
- geschreven door mozaiek

De ouderraad nodigt alle kinderen en hun ouders graag uit voor een rijkelijk en kleurrijk gezinsontbijt op 8 maart.

Hoe in te schrijven ? Bekijk even onderstaande bijlage !

 

ma 02/03/2020
- geschreven door mozaiek

Richtlijnen Coronavirus

 

Beste ouders,

 

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

 

Wat moet jij als ouder weten en doen?

 

 

Wat is het coronavirus?

 

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

 

 

Maatregelen?

 

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

 

 

Wat kan ik als ouder doen?

 

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 

· Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.

 

· Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.

 

· Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

 

· Vermijd handen en kussen te geven.

 

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

 

 

Wat doet de school?

 

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

 

 

Meer informatie?

 

· Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

 

· Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Joost Dendooven

directeur

 

Pagina's

Juf Sanny

Juf Sanny is de juf van het vierde leerjaar in de hoofdafdeling in de Pastorieweg
 
Alle nieuwtjes van L4A zijn te volgen via de Seesaw-app.

 

 

Stuur een mailtje

Schoolkalender