Lager 6B

di 03/09/2013
- geschreven door mozaiek

’s morgens :  8.15 uur : de houten poort gaat open
* Kinderen van de lagere afdeling begeven zich naar de speelplaats
* Kleuters worden door hun ouders begeleid naar de kleutergang.
* 8.50 uur de houten schoolpoort en glazen deur gaan dicht, laatkomers bellen aan aan de glazen voordeur

’s avonds :
als alle kinderen in hun passende rij staan, opent poetsjuf Annemie de glazen deur, tegelijkertijd opent de leerkracht van de fietsrij, de houten poort.
* Kinderen die met de fiets huiswaarts keren of met de rij Moerkerksesteenweg, Polderstraat, verlaten de school via de houten poort.
* Ouders van een kleuter pikken hun kind op aan hun klas en dit via de glazen blauwe deur. Zij verlaten vervolgens de school via de houten deur
* Ouders van een leerling lager die normaalgezien hun kind oppikken aan de schoolpoort, betreden het schooldomein via de glazen blauwe deur en pikken hun kind op op de speelplaats. Vervolgens verlaten zij de school via de houten poort.
*Kinderen die een kwartier na schooltijd niet worden opgepikt, worden doorgestuurd naar de naschoolse opvang

 

vr 30/08/2013
- geschreven door mozaiek

Liggend :
 
Karel Suvée (2de leerjaar B)
 
Vooraan v.l.n.r. :

Lieve Demol (3de leerjaar A) – Jonas Tanghe (gymleerkracht lager) – Karel Van Parys (4de leerjaar B) – Lies Haerynck (algemeen zorgcoördinator) –
Joost Dendooven (directeur Basisschool Mozaïek en coördinerend directeur “Scholengemeenschap Vrije Scholen ‘t Rycke Velt") – Ann Goossens (boekhouding) – Johan Vancoillie  (6de leerjaar A) – Martine Gheleyns (logistiek) – Annemie Lecomte (onderhoud Pastorieweg)
 
Midden v.l.n.r. :

Lavinia D’hulster (peuter/1ste kleuter A) – Ellen Verrecas (peuter/1ste kleuter B) – Hilde Vermeersch (3de leerjaar B) – Carine Priem (2de leerjaar A) –
Annemie Soete (gymleerkracht lager) – Lut Thybaut (1ste leerjaarB) - Fien Beke ( peuter /1ste kleuter B) –
Dries De Sutter (5de leerjaar B) – Ans Demey ( ambulante zorgleerkracht kleuter Karel van Manderstraat) – Sanny Teerlinck (4de leerjaar A) –
Nele Tilleman (5de leerjaar A) –
Martine Roels (stafmedewerker “Scholengemeenschap Vrije Scholen ‘t Rycke Velt)
 
Boven v.l.n.r. : 

Luana de Moraes (logistiek/opvang Karel van Manderstraat) –
Marleen Mistiaen ( 2de/3de kleuter B) – Siska Callewaert (1ste leerjaar A) –
Lindsey Van Eenooghe (ambulante zorgleerkracht kleuter) –
Sabine Vergaerde (2de kleuter A) – Laetitia Verschaeve (3de kleuter A) –
Grace Dewaele ( 2de/3de kleuter Karel van Manderstraat) –
Linda Debel (peuter/1ste kleuter A) – Isabelle Dobbelaere (kinderverzorgster) –
An Verroens (gym-en zwemleerkracht kleuter) –
Riet Gailliaert (peuter/1ste kleuter Karel van Manderstraat)
 
Ontbrekend op de foto :

Stefaan Devoogt (preventive-adviseur) – Tom Goossens (gymleerkracht lager) –
Tamara Geschier (onderhoud Karel van Manderstraat)

do 22/08/2013
- geschreven door mozaiek

Juf wat eten we in de maand september ?
Het volledige maandmenu van ons schoolrestaurant voor de maand september staat nu online !

Neem beslist eens een kijkje op www.basisschoolmozaiek.be/maaltijden !
 

Pagina's

Juf Nele

Welkom op de klaswebstek van het 6de leerjaar B
 
De komende maanden kun je op onze klaswebstek alle nieuwtjes van onze klas volgen. Ook foto's en filmpjes van klasactiviteiten zul je via onze klaswebstek kunnen bekijken. Breng ons dus gerust af en toe een "digitaal" bezoekje ...
Je bent van harte welkom !!!

Stuur een mailtje