Ouderraad

ma 16/03/2020
- geschreven door mozaiek

Beste ouders,

In bijlage kunt u de laatste gedetailleerde info en richtlijnen terugvinden betreffende het opschorten van lessen en de opvang voor de periode 16 maart 2020 t.e.m. 3 april 2020

Met vriendelijke groet,

Joost Dendooven
directeur

 

 

wo 11/03/2020
- geschreven door mozaiek

Nieuwe corona-richtlijnen (update 11 maart 2020) :

 

Beste ouders,

 

Via nationale media konden jullie vernemen dat er nieuwe richtlijnen zijn inzake de corona-epidemie.

 

Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

 

Graag sommen we de algemene richtlijnen nog eens op :

 

Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

 

Voorlopig gaan zwemlessen en eendaagse uitstappen door. Activiteiten met bejaardentehuizen worden vermeden.

 

Voorlopig gaat de info-avond over online pesten van 26 maart door. Wij volgen de richtlijnen op de voet en brengen u tijdig op de hoogte mochten er veranderingen optreden en deze info-avond worden geannuleerd.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

 

• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

 

• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

Meer informatie? 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 

Extra info voor ouders :

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

Met vriendelijke groet,

 

Joost Dendooven

directeur

 

zo 08/03/2020
- geschreven door mozaiek

De ouderraad nodigt alle kinderen en hun ouders graag uit voor een rijkelijk en kleurrijk gezinsontbijt op 8 maart.

Hoe in te schrijven ? Bekijk even onderstaande bijlage !

 

Pagina's

Ouderraad

Maak kennis met onze ouderraad-voorzitster Sabrina Ide ... Op onze school hebben wij een heel dynamische ouderraad die de werking van onze school ondersteunt...van de kaasbollenactie, het ontbijt tot het schoolfeest ... Wil ook jij als ouder deel uitmaken van onze dynamische ouderraad, contacteer dan Sabrina.

 

 

Stuur een mailtje

Schoolkalender