Schoolraad

 

Vertegenwoordigen de ouders : Mevr. Kathy Renaudin, Mevr. Femke Strubbe, Dhr. Marc Warmoes

Vertegenwoordigen het personeel : Mevr. Riet Gailliaert, Dhr. Karel Van Parys

Vertegenwoordigen de lokale gemeenschap : Dhr. Maurice Vanparys, Dhr. Johan Duyck, Dhr. Wilfried Desrumaux, Mevr. Carine Priem

 

Bevoegdheden
 

  • De schoolraad heeft informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het schoolleven.
  • De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over de algemene organisatie en werking van de school, de planificatie van de school, de begeleiding en evaluatie van de leerlingen.
  • De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over de aanwending van het lestijdenpakket, de vaststelling en de wijziging van het reglement van de school, de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen
  • De schoolraad heeft instemmingsbevoegdheid over:
    • Deelneming aan of beëindiging van de deelneming aan een pedagogisch project of aan een experiment, opgezet door de overheid of door een overkoepelende instantie.
    • Vakantie- en verlofregeling van de leerlingen.
    • Modaliteiten voor de organisatie van de bijschoolse activiteiten.