Schoolrekening

De meeste kosten worden op de rekening geplaatst. De rekeningen worden bij het begin van de maand aangeboden voor de diensten van de voorbije maand. Mogen we vragen om de gestructureerde mededeling te gebruiken bij de overschrijving en binnen de veertien dagen het bedrag over te maken. Dit bespaart de administratie heel wat extra werk.
Indien de betalingen van de rekeningen achterwege blijven, wordt een eerste herinnering meegegeven. Indien ook hieraan geen gevolg  wordt gegeven, wordt aangetekend een tweede herinnering opgestuurd. In dit aangetekend schrijven, wordt u aangemaand het openstaande bedrag te betalen of indien u niet in de mogelijkheid bent om onmiddellijk te betalen, wordt u aangemaand een afbetalingsplan met de directie vast te leggen. Indien ook hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt het dossier aan de raadsman van de school overgemaakt voor verdere gerechtelijke stappen.