Schoolvisie

 
Basisschool Mozaïek
-school in b e w e g i n g-
 
BeWEGen noemen wij op onze school ook graag: INVESTEREN
 

WIJ investeren.

 
Wij,
dat is de school die je kan vinden in het centrum, het HART van Sint-Kruis Brugge. Een ruime opvang voor- en na schooltijd  is voor heel wat ouders een ideaal aanbod.
 
Wij,
willen niets anders dan ‘naar buiten toe’ een BREDE school te zijn: positief  aanwezig op vele lokale activiteiten en in de diverse organisaties van Sint - Kruis.
Ook ‘naar binnen toe’ hebben wij de steun van dit brede draagvlak broodnodig in tal van participatiestructuren.
 
Wij,                 
als MOZAÏEKTEAM vinden: "Mensen kunnen naar HETZELFDE kijken en toch iets ANDERS zien."
Wat we zien wordt immers medebepaald door wie we zijn.“Uitstraling moet getuigen van een nooit aflatende innerlijke begeestering en DYNAMIEK.”
           
DYNAMISCH:
is hét codewoord van onze huisstijl bij onze beroepsmatige en professionele  opvoedingshulp.
 

  • Onze lijfspreuk: ‘CONSTANTIA et LABORA’: met volharding en inzet.

 

  • Ons dynamotraject  (dynamo staat voor gelijkstroomschakelaar).

      -ENERGIE OPWEKKEN door een streven naar gelijkgericht werken
      -wrijvingen OMBUIGEN tot kracht.
 
We noemen dit ook onze Mozaïek-factor, onze  m-factor:
Positivisme en COMMUNICATIE dragen we hoog in ons vaandel!
 
 

Wij investeren in KINDEREN.

 
Kind,
jij MAG WORDEN, wie je in AANLEG REEDS BENT. Onze Mozaïekschool wil je in deze groei naar zelfstandigheid, in je verlangen om iemand te zijn en te groeien naar je volwassenheid omringen met een warm  en tot opvoeden  in een motiverend klimaat...
 
                                                …in een stijl van VERTROUWEN,
                                                …aansturend naar een gezond ZELFWAARDEgevoel
                                                …bezield door een evenwichtig BELEVEN van waarden
                                                    vervat in een goed uitgebouwd jaarthema
                                                …oproepend  tot een HOUDING van respect
                                                    naar zichzelf, de a(A)ndere, al het omringende
                                   
We durven bij jou sterk rekenen op …
                                                …een dosis discipline en verantwoordelijkheidszin
                                                …een open houding
                                                …een bereidheid tot luisteren en stilte.
           
Kind,
we halen je af waar je staat in en met je leven. Elk kind is verschillend in aanleg en mogelijkheden: ideaal voor het samenstellen van onze MOZAIEK vanuit onze vier basiskleuren!
 
MOZADIEMTJE:
dit dynamisch figuurtje uit ons schoollogo legt voluit het accent op cultiveren  van TALENT: kinderen van vandaag zijn de beleidsmakers van morgen.
 

Wij investeren KWALITEIT in kinderen.

 
Kwaliteit,          
in ons aanbod van KENNIS; INZICHT; VAARDIGHEDEN. Wij rijken leeRstof aan vanuit het oogpunt dat deze ook altijd leeFstof is en begeleiden intens bij het  verwerken ervan.
Kwaliteit,          
spreekt het kind aan in zijn hele persoon. Het scherpt zijn VERSTAND, voedt zijn GEMOED, activeert zijn WIL en zet aan tot HANDELEN.
 
Kwaliteit,          
realiseert zich op de eerste plaats via  DYNAMISCHE aanpak op de werkvloer van de klas. Zelfs met de deuren en poorten dicht is, is onze school nauw  verbonden met de wereld. Op   niveau van het leren staan we nooit stil. Een goede school draait immers mee met de wereld in de maatschappij.
 
Leren in interactie met medeleerlingen en onder leiding van leerkrachten  ontwikkelt de sociale dimensie. Deze is onontbeerlijk in een menselijke  samenleving.    
Wij focussen sterk op het verder aansterken en uitbouwen van een brede zorg,het doorvoeren van een professionaliseringsbeleid en gaan krachtig verder  met de inhaalbeweging op het vlak van informatisering.

 KATHOLIEK:
is voor ons een partnerwoord bij kwaliteit. Wij hanteren als katholieke school een christelijk opvoedingsproject. Dit wil zeggen dat we in de les kinderen laten kennis maken met christelijk geloven. Aansluitend reiken we kansen tot beleving aan. Rituelen, symbolen, gebed, acties, … zijn hiervan voorbeelden. Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke  school voor ALLE  kinderen.
                                   
We stellen een cultuur van ‘zijn’ boven die van ‘hebben’.
 
Een volmaakte fusie van de twee scholen waaruit de Mozaiek ontsproten is merken we op bij de twee kunstwerken, juist buiten en binnen de inkom van onze school. Ze staan beeld voor de inspiratie in het verleden bij ZINgeving.Thans vormen ze de TOEKOMST van de TRADITIE.
 

Wij INVESTEREN kwaliteit in kinderen omkaderd door een LEER- en LEEFOMGEVING.

 
Investeren
doen wij letterlijk onder de noemer WARMTERENOVATIE.  Als zuurstof in de lucht ademt onze school in haar longen op openheid en vernieuwing. Via een aantal doordachte ingrepen willen we de charme, de uitstraling en de genese van ons oude Mozaïek-schoolgebouw,  dat  het  wel en het wee van de tijd heeft doorstaan,  aanwenden  en  uitlijnen  via   een hedentijdse trendy vormgeving. Een pallet van VIER KLEUREN is hierbij onze eyecatcher.                                         
 
KOM en ZIE!
          
Investeren
doen we vooral in onze AANPAK, die de laatste jaren in toenemende mate sterk VERNIEUWEND en ambitieus is!
 
VISIE
                                    -school in b e w e g i n g-
                                       Basisschool Mozaïek
                                    -b e w e g i n g in school-