update corona 8 mei 2020

vr, 08/05/2020 - geschreven door mozaiek

Beste ouders

We hopen dat alles goed met jullie gaat!

Als school volgen we tijdens deze corona-periode de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het ministerie van onderwijs. Uiteraard staat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel hierbij steeds voorop.

We zijn ondertussen heel druk bezig met de voorbereiding van  de heropstart van de school. 

We hopen ten laatste dinsdag 12 mei, na het doorlopen van alle procedures en het ontvangen van alle adviezen groen licht te krijgen en definitief de nodige correcte info en richtlijnen  te kunnen doorgeven alsook ter ondersteuning de verschillende instructiefilmpjes met de te volgen richtlijnen te kunnen delen.

Omdat we er ons sterk van bewust zijn dat het voor jullie niet evident is om werk en gezin georganiseerd te krijgen, geven we graag al wat duiding rond de richting die we uitgaan om de heropstart van onze school te organiseren. Dit is uiteraard onder voorbehoud.

We kiezen er met het team voor om de vooropgestelde leerjaren van het 1ste, 2de en 6de leerjaar maximaal te openen, omdat onderwijs en lesgeven onze hoofdtaak is.

Dit houdt in dat we absoluut jullie medewerking nodig hebben om de aangroei in de noodopvang tot een minimum te beperken. We moeten vermijden dat we onze capaciteit overschrijden.

Om het 1ste, 2de en 6de leerjaar te heropenen in groepen van een 10-tal kinderen is het noodzakelijk dat we in deze groepen heel wat leerkrachten uit andere klassen inschakelen. Daarnaast moeten we ook het preteachen blijven garanderen in het 3de, 4de en 5de leerjaar, het aanbod voor onze kleuters behouden en voorzien we in middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang en bemannen van de noodopvang. Voor alle contactbubbels op school dienen we aparte ruimtes met vaste plaatsen, speelzones en toezicht te voorzien.

Ons team was de voorbije weken alvast heel hard aan het werk en we hopen allemaal dat we de komende weken meer klassen op school mogen verwelkomen.

We moeten er ook rekening mee houden dat de kans bestaat dat we een stap terug moeten zetten als we de veiligheid niet kunnen garanderen of als een deel van ons team vb. door ziekte afwezig is. Als de nationale veiligheidsraad zou beslissen dat we meerdere leerjaren mogen heropstarten, kan ook het aantal lesdagen voor 1ste, 2de en 6de leerjaar teruggeschroefd worden. De komende weken zijn dus nog heel wat scenario’s mogelijk. Hou hiermee rekening in jullie werkplanning.

 

Welke leerjaren krijgen terug les op school? 

1ste en 2de leerjaar

  • Vanaf vrijdag 15 mei: volle dagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

6de leerjaar

  • Vanaf vrijdag 15 mei: elke voormiddag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

De lessen starten en stoppen voor elk leerjaar op een ander moment.
 

1ste leerjaar : 

  • start : 08.45u  
  • einde : 16u

2de leerjaar : 

  • start : 08.30u 
  • einde : 15.45u

6de leerjaar : 

  • start : 08.15u 
  • einde : 11.45u

 

Leerlingen die les krijgen kunnen enkel beroep doen op de voor- en naschoolse opvang, indien strikt noodzakelijk.

 

Wat voor de andere klassen? 

De kleuters, 3de, 4de en 5de leerjaar krijgen verder les of activiteiten aangeboden via afstandsonderwijs.  

 

Inschrijven voor de noodopvang

Vanaf vrijdag 15 mei zal de noodopvang voor de kleuters van de hoofdafdeling Pastorieweg georganiseerd worden in de hoofdafdeling Pastorieweg. Voor kleuters van de Karel van Manderstraat zal de noodopvang georganiseerd worden terug op locatie Karel van Manderstraat.

Let wel : Om uit veiligheidsredenen de heropstart van onze lessen te kunnen garanderen, wordt ook de noodopvang alsook de voor -en naschoolse opvang voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar ook op locatie Karel van Manderstraat georganiseerd.
 

Via onderstaande link kan ingeschreven worden voor de noodopvang voor de dagen 15,18,19 en 20 mei.

Inschrijven noodopvang  kleuters Pastorieweg, locatie Pastorieweg 4
https://forms.gle/Z6q3PLUgLHf2or2C7

 

Inschrijven noodopvang kleuters Karel van Manderstraat  en leerlingen 3de, 4de en 5de leerjaar , locatie Karel van Manderstraat 115

https://forms.gle/SjKuN18Cpnv2dDsv5

 

We willen jullie met aandrang vragen de inschrijving van uw kind(eren) in de noodopvang te beperken waar mogelijk. We begrijpen dat dit niet makkelijk is, maar een te grote aangroei in de noodopvang, betekent dat we niet alle vooropgestelde klassen kunnen opstarten en/of openhouden vanaf 15 mei, terwijl we dit graag zouden realiseren. 

Om die reden vragen we van beide ouders een attest van de werkgever om aan te tonen dat het inschrijven in de opvang voor jullie kind(eren) een noodzaak is. De ouders die dit reeds bezorgden, hoeven dit niet opnieuw te doen. U kan deze attesten bezorgen per mail via info@basisschoolmozaiek.be  of ten laatste op vrijdag op 15 mei in de brievenbus van de hoofdafdeling Pastorieweg 4 droppen.

Aan alle mama's alvast een fijne moederdag gewenst komende zondag!

 

Met vriendelijke groeten en hou het veilig

Joost Dendooven
directeur

Ga naar overzicht