Waar heen de eerste schooldag ?

do, 27/08/2020 - geschreven door mozaiek

Waar heen de eerste schooldag ?

Binnenkort is het zo ver ...de eerste schooldag ...
Zoals jullie reeds hoorden via de verschilldende media starten we de school op met Corona-code geel...

Hierblij blijven we aandacht besteden aan de voorgeschreven regels zoals handhygiëne, afstand houden, …

Wij zijn ontzettend blij dat wij alle leerlingen terug op school mogen terugzien.

Rekeninghoudend met de eerste schooldag en de voorgeschreven Corona-regels, willen we alle ouders de kans geven om afscheid te nemen van hun zoon of dochter ...en stippelde hiervoor een corona-route uit met 2 kiss and go-zones in.

Mogen wij vragen alle corona-voorschriften goed op te volgen !

Alle ouders dragen een mondmasker bij het betreden van de school.
Ouders en leerlingen betreden de school via de houten schoolpoort en volgen de corona-route.

 Voor het betreden van het schooldomein worden de handen van ouders en leerlingen ontsmet. 

Ter hoogte van de eerste kiss en go-zone, die is gesitueerd bij het begin van de speelplaats, nemen leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar van hun ouders afscheid. Ouders wandelen vervolgens langs de gang 2de leerjaar naar de voorhal, waar zij via de voorhal en de glazen voordeur de school verlaten.

 

Ouders van een kleuter en een leerling van het eerste leerjaar wandelen via de aangegeven Corona-route naar de 2de kiss and go-zone ter hoogte van de foto-boog in de voorhal.

Ouders van een tweede en derde kleuter nemen afscheid aan de 2de kiss and go-zone en verlaten de school via de glazen voordeur.

 

Ouders van een peuter/eerste kleuter en een leerling eerste leerjaar wandelen ter hoogte van de 2de kiss en go-zone onder begeleiding van een leerkracht naar de klas.

Bij het einde van de schooltijd worden alle ouders in de Pastorieweg via de glazen voordeur binnengelaten… Ouders van een kleuter volgen de kleuterroute, ouders van een leerling lager volgen de lager route om hun kind op te pikken en de school te verlaten. Let op ouders dragen ten allen tijde een mondmasker en bewaren de nodige afstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar overzicht